Bu internet sitesi (ebozdur.com)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*ANKARA 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 26-04-2018 tarih ve 2018/3205 sayılı kararı