Bu internet sitesi (http://hayat.sozcu.com.tr/kerem-gogusun-tum-esyalari-haczedildi-85735/)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 24-12-2015 tarih ve 2015/5006 sayılı kararı