Bu internet sitesi (http://www.mebpersonel.com/egitim/feto-ile-irtibatli-5-okul-kapatildi-h218102.html)
aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*5651 sayılı kanunun 9/9 md. uyarınca, ilgili hakimlik kararı uygulanarak ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'nin 09-01-2018 tarih ve 507 sayılı kararı