Bu internet sitesi (https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/mustafa-varankin-bir-ses-kaydi-daha-460992/)
aşağıdaki kararlara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.

*İSTANBUL 6. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 10-07-2018 tarih ve 2018/3882 sayılı kararı
*İSTANBUL 11. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 17-08-2018 tarih ve 2018/4659 sayılı kararı